Vacancy

Hoe ING CoorpID inzet in haar KYC proces

Standaardisering van KYC-informatieverzoeken, een win-win voor de klant en de bank.

Banken en andere financiële instellingen zijn als ‘poortwachters’ aangewezen in de strijd tegen witwassen en terrorisme-financiering. In dit kader moeten zij precies weten met wie zij zakendoen. ‘Know Your Customer’ (of KYC) is een wettelijke vereiste geworden. Banken zijn verplicht tot het uitvoeren van een uitgebreid klantenonderzoek (Customer Due Diligence of CDD) vooraf en gedurende de klant-bank-relatie. Een kostbare en tijdrovende aangelegenheid die bovendien ook belastend is voor de zakelijke klant die aan de vele informatieverzoeken van banken en andere financiële instellingen moet voldoen.

Hoe richt je als bank dit KYC/CDD-proces zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk in? Hoe hou je de KYC/CDD gerelateerde kosten beheersbaar? Hoe verbeter je de KYC customer experience en ontzorg je klanten op dit gebied? Deze vragen hebben wij voorgelegd aan Anthony van Vliet, Global Head KYC ING Wholesale Banking.

Stroomlijn de ‘client outreach’

“Een belangrijk onderdeel van het KYC/CDD proces bij iedere bank is het opvragen van informatie bij de klant (de ‘client outreach’). Het is voor zowel de bankals de klant van belang om dit zo soepel, efficiënt en gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Bovendien betreft dit veelal privacygevoelige informatie die op een veilige en verantwoorde manier moet worden uitgewisseld. Dit was voor ING in 2017 aanleiding

om te kijken hoe dit informatievergaringsproces voor beide partijen zoveel mogelijk gestroomlijnd
kan worden. Al snel kwamen wij -samen met een klankbord van zakelijke klanten – tot de conclusie
dat het verzamelen en bijhouden van KYC-informatie door zakelijke klanten in een ‘centrale digitale kluis’ van grote toegevoegde waarde zou zijn. Voor zakelijke klanten én voor de banken waarmee zij een relatie hebben of willen aangaan. Een soort ‘one-stop shop’ waar klanten hun KYC-informatie gestructureerd kunnen opslaan en up-to-date kunnen houden. Vervolgens kunnen zij deze informatie op een veilige manier delen met al hun banken voor KYC/CDD doeleinden. Zo is het idee voor CoorpID geboren:
een digitale kluis waar klanten KYC-informatie veilig kunnen opslaan, structureren en delen met meerdere banken.”

Creëer een win-win situatie voor beide partijen

“De mate waarin een bank in staat is om een goed gestructureerde en efficiënt CDD-proces uit te voeren waarbij aan alle regelgeving wordt voldaan, zal zeker bijdragen aan het succes en slagkracht van de bank. Vergaande standaardisering en automatisering van processen zijn een belangrijke voorwaarde om het KYC/CDD proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen voor banken en hun klanten.”

“CoorpID wordt nu uitgerold in 14 Europese landen als onderdeel van ING’s KYC/CDD improvement journey voor zakelijke klanten. Zij die werken met CoorpID zijn enthousiast en wij zien ook dat klanten CoorpID in toenemende mate gebruiken voor het delen van informatie met hun andere banken. Naar mate meer klanten en banken aangesloten zijn bij CoorpID zou dit ook kunnen bijdragen aan verdere standaardisering van KYC-informatieverzoeken. Dit verhoogt de voorspelbaarheid van het proces voor de klant. Slechts één keer de informatie verzamelen en updaten en vervolgens delen met meerdere banken betekent ook een enorme tijdswinst en dus ook lagere kosten voor klanten. Een win-win situatie voor beide partijen.”

Identificeer en evalueer risico’s

“Bovendien zien we dat de hele bankensector kampt met een schreeuwend tekort aan KYC-analisten.
Als je door CoorpID het dataverzamelingsproces en alle handmatige en repeterende handelingen die daar nu nog mee samenhangen tot het verleden kan laten behoren, zou dit aanzienlijk schelen in de KYC workload. KYC-analisten zouden zich meer kunnen focussen op hun eigenlijke taak: het identificeren en evalueren van risico’s en daarmee het tegengaan van misbruik van het financieel systeem voor criminele doeleinden. Dit is de uitdaging waar wij als poortwachters voor staan nu en in de toekomst.”

Voor meer informatie of het aanvragen van een demo, kijk op: www.coorpid.com

Of neem contact op met coorpid-sales@ing.com

About

Share this article

CoorpID Logo

We are happy to announce that CoorpID is now part of Encompass Corporation, the global provider of real-time digital Know Your Customer (KYC) profiles. To explain how this acquisition fits CoorpID's strategy, see the video message of our CEO, Job den Hamer and the press release.